O nas

Audyt prawny by Syty Adwokaci – due diligence nieruchomości inwestycyjnej

Audyt prawny to nowa, wyspecjalizowana usługa kancelarii Syty Adwokaci ukierunkowana na dokonywanie oceny stanu prawnego nieruchomości. Jej celem jest umożliwienie nabywcy przeprowadzenia bezpiecznej transakcji dotyczącej nieruchomości, w warunkach znanego i kontrolowanego ryzyka.

Czym jest audyt prawny?

Audyt prawny to niezależna ocena stanu prawnego nieruchomości związanej z planowaną lub dokonywaną transakcją. W toku procesu due diligence nieruchomości przeprowadzana jest ocena szeregu ryzyk, jakie mogą wystąpić w związku z nabyciem nieruchomości. Audyt prawny zawiera w sobie zarówno analizę istniejącego stanu nieruchomości, stanowisko w przedmiocie potencjalnych zagrożeń związanych z jej zakupem, jak i rekomendacje, na podstawie których można podejmować odpowiedzialne decyzje inwestycyjne.

Dla kogo jest audyt prawny?

Usługa audyt prawny jest skierowana do podmiotów indywidualnych, a także przedsiębiorców, w tym spółek zainteresowanych nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne. Z audytu prawnego mogą skorzystać także osoby zarządzające procesem nabywania nieruchomości inwestycyjnych w imieniu reprezentowanych przez nie podmiotów, odpowiedzialne za pokierowanie nim w sposób bezpieczny i optymalny z punktu widzenia ochrony interesu finansowego nabywcy.

Jakie są korzyści związane ze skorzystaniem z usługi audytu prawnego?

Audyt prawny nieruchomości przed jej zakupem to usługa, która ma na celu:

  • zapewnienie możliwości dokonania zakupu nieruchomości inwestycyjnej, której stan prawny jest znany i rozumiany przez inwestora;
  • określenie ryzyka związanego z zainwestowaniem środków pieniężnych w zakup nieruchomości, której stan prawny jest skomplikowany (tzw. nieruchomości trudne);
  • rozpoznanie możliwych do wystąpienia w praktyce konsekwencji istniejącego stanu prawnego nieruchomości dla bezpieczeństwa dokonywanej transakcji;
  • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanej transakcji zakupu nieruchomości inwestycyjnej.