O nas

Obrót nieruchomościami to dziedzina, w której kancelaria Syty Adwokaci posiada kilkunastoletnie doświadczenie. Wiemy, z jakimi problemami praktycznymi mierzą się inwestorzy dokonujący zakupu nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie ich kapitału. Mamy sprawdzone know-how i korzystamy z niego, zabezpieczając interes naszych Klientów przy zawieraniu umów, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości lub praw do niej. Wiemy jak uniknąć problemów dotyczących kwestionowania stanu własnościowego tzw. nieruchomości trudnych.

Przygotowując audyt prawny nie ograniczamy się do informacji możliwych do ustalenia na podstawie ogólnodostępnych źródeł i baz danych. Określamy jakie dokumenty trzeba uzyskać i przygotować. Wskazujemy na zakres oświadczeń, jakie są konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa dokonywanej transakcji. Prowadzimy za rękę na poziomie działań, jakie należy podjąć w celu optymalizacji ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości. Nasza usługa to nie tylko obrazki i atrakcyjna szata graficzna. Audyt prawny, jaki oferujemy naszym Klientom to rzetelny dokument, na podstawie którego można wyciągać wnioski i podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące inwestycji środków pieniężnych w zakup nieruchomości.

Dla kogo jest audyt prawny?

Usługa audyt prawny jest skierowana do podmiotów indywidualnych, a także przedsiębiorców, w tym spółek zainteresowanych nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne. Z audytu prawnego mogą skorzystać także osoby zarządzające procesem nabywania nieruchomości inwestycyjnych w imieniu reprezentowanych przez nie podmiotów, odpowiedzialne za pokierowanie nim w sposób bezpieczny i optymalny z punktu widzenia ochrony interesu finansowego nabywcy.

Jakie są korzyści związane ze skorzystaniem z usługi audytu prawnego?

Audyt prawny nieruchomości przed jej zakupem to usługa, która ma na celu:

  • zapewnienie możliwości dokonania zakupu nieruchomości inwestycyjnej, której stan prawny jest znany i rozumiany przez inwestora;
  • określenie ryzyka związanego z zainwestowaniem środków pieniężnych w zakup nieruchomości, której stan prawny jest skomplikowany (tzw. nieruchomości trudne);
  • rozpoznanie możliwych do wystąpienia w praktyce konsekwencji istniejącego stanu prawnego nieruchomości dla bezpieczeństwa dokonywanej transakcji;
  • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanej transakcji zakupu nieruchomości inwestycyjnej.